A Global Leader in Generic Crop Protection.
nasze produkty

Farton 730 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 68% (680 g/kg);
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 5% (50 g/kg)

OPIS DZIAŁANIA

FARTON 730 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ZIEMNIAK - zaraza ziemniaka

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
10 kg
DYSTRYBUTOR
Agrosimex Sp. z o.o.
MATERIAŁY DO POBRANIA W FORMACIE PDF
POBIERZ
Etykieta produktu Farton 730 WG
Karta charakterystyki produktu Farton 730 WG