A Global Leader in Generic Crop Protection.
nasze produkty

Tuberprop Basic 300 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Chlorprofam (związek z grupy karbaminianów) - 300 g/l (29,96 %)

OPIS DZIAŁANIA

TUBERPROP BASIC 300 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do opryskiwania ziemniaka konsumpcyjnego w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw ziemniaka. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy zamontowanych nad taśmociągiem.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny rolnicze
Ziemniak
Zapobieganie kiełkowania bulw w czasie przechowywania.
ŚRODEK PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
5 L
DYSTRYBUTOR
Procam Polska Sp. z o.o.
MATERIAŁY DO POBRANIA W FORMACIE PDF
POBIERZ
Etykieta produktu Tuberprop Basic 300 EC
Karta charakterystyki produktu Tuberprop Basic 300 EC